T-coloring of graphs. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

T-coloring of graphs.

Abstrakt

Niniejszy rozdział omawia kontrastowe kolorowanie grafów. Podana została jego definicja i podstawowe własności, zastosowania oraz złożoność obliczeniowa problemów rozważanych w ramach tej dziedziny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Meta Tagi