Taylor type predictor for pressure changes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Taylor type predictor for pressure changes

Abstrakt

Celem pracy jest ocena predykcji ciśnienia za pomocą rozwinięcia funkcji w szereg Taylora. Przewidywana wartość ciśnienia jest obliczana jako iloczyn wcześniejszych wartości mnożonych przez współczynniki wagowe wyznaczone w oparciu o szereg Taylora. Zaletą takiego podejścia jest możliwość analizy danych próbkowanych nierównomiernie. Podstawową wadą jest założenie, że ciśnienie jest dobrze aproksymowane przez wielomian niskiego stopnia. Współczynniki wagowe są deterministyczne i dla danych próbkowanych równomiernie mogą być wyznaczone tylko raz. Metodę przetestowano na sygnałach typu kosinusowego oraz rzeczywistych danych uzyskanych w czasie pomiarów na pacjentach w szpitalu. Wyniki pokazują, że metoda może dawać dobre rezultaty w przypadku sygnałów słabo zaszumionych, kiedy bierze się pod uwagę tylko kilka poprzednich próbek. W przypadku predykcji rzeczywistych pomiarów ciśnienia uzyskano słabe wyniki

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 453 - 458,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Poliński A., Wtorek J., Rumiński J., Bujnowski A., Kaczmarek M., Kot J.: Taylor type predictor for pressure changes// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.453-458
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi