Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce

Abstrakt

Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowana prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95% są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego. W przypadku hamowania energia zgromadzona w masach wirujących jest tracona na tzw. rezystorze hamowania. Istnieją jednak grupy napędów, dla których możliwe jest techniczne i uzasadnione jest ekonomicznie wykorzystanie przekształtników dwukierunkowych. Do grupy tej należą generatory energii elektrycznej pracujące ze zmienną prędkością kątową wirnika np. w elektrowniach wiatrowych. Kolejna grupa to napędy dźwigowe, w których można wykorzystać energię potencjalną przemieszczanych mas. Kolejną grupą są wirówki i wentylatory z dużym momentem bezwładności. Duży moment bezwładności i duża energia kinetyczna występuję w przypadku wywrotnic wagonowych lub samotoków. W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne oraz badania porównawcze napędu jednokierunkowego i dwukierunkowego z silnikami indukcyjnymi o mocy 22kW. Następnie przedstawiono wyniki wdrożenia napędu dwukierunkowego w Spółdzielni Mleczarskiej "Maćkowy" w Gdańsku, gdzie napęd dwukierunkowy wykorzystano przy modernizacji wirówki do produkcji twarogu DSC1 z silnikiem o mocy 18,5kW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Włas M., Krzemiński Z., Szewczyk J., Pietryka J.: Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce// Automatyka Elektryka Zakłócenia.. -., nr. nr 4 (2011), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi