Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego

Abstrakt

Nowoczesne pojazdy sieciowe, a w szczególności elektryczne zespoły trakcyjne (EZT), charakteryzują się wzrostem pobieranej mocy z sieci trakcyjnej oraz wysoką złożonością energoelektronicznego napędu. Duża liczba urządzeń falownikowego układu napędowego, zaawansowane metody sterowania napędem i całym pojazdem oraz wysokie wymagania jakości regulacji i niezawodności pracy wymuszają szczegółową analizę pracy EZT. Dodatkowo parametry elektryczne zasilania trakcyjnego oraz napędu są wzajemnie powiązane i konieczne do analizy w szerokim spektrum częstotliwościowym.Kompleksowa analiza układu napędowego nowoczesnego EZT wymaga opracowania modeli odwzorowujących poszczególne komponenty napędu oraz zdefiniowania ich wzajemnych powiązań. Analizę zaprezentowano na przykładzie modelu układu napędowego elektrycznego zespołu trakcyjnego ED-74.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SEMTRAK 2010 : XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : materiały konferencyjne, Zakopane, październik 2010 strony 263 - 270
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Judek S., Karwowski K., Lipiński L., Miszewski M.: Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego// SEMTRAK 2010 : XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : materiały konferencyjne, Zakopane, październik 2010/ ed. Politechnika Krakowska. Kraków: PiT Kraków, 2010, s.263-270
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi