Techniczne problemy konstrukcji ścian szkieletowych na przykładzie zabytkowego domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczne problemy konstrukcji ścian szkieletowych na przykładzie zabytkowego domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach.

Abstrakt

Opracowania dotyczące zabytkowych, żuławskich domów podcieniowych opisują głównie ich architekturę. Brak jednak prac poświęconych technicznym problemom tego typu budownictwa z obszaru Delty Wisły. Artykuł poświęcony jest problematyce remontu konserwatorskiego żuławskiego domu o konstrukcji ryglowej na przykładzie domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach. We wstępie przedstawiona została historia oraz opis budynku wraz z charakterystyką jego konstrukcji. Część dalsza zawiera wariantową analizę statyczną ścian szkieletowych przy zastosowaniu różnych rodzajów wypełnienia (glina na szkielecie z wikliny, cegła ceramiczna pełna, cegła kratówka, bloczek z betonu komórkowego). Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, który rodzaj wypełnienia jest dla zabytku najkorzystniejszy ze względu na sposób pracy drewnianej konstrukcji. Przedstawiona analiza ma oprócz znaczenia poznawczego również aspekt praktyczny. Jak wiadomo, czynnikiem decydującym o wyborze danej technologii lub materiału jest bardzo często cena, toteż uzupełnieniem obliczeń są przybliżone kalkulacje kosztów materiałów wykorzystanych do wypełnienia konstrukcji szkieletowej, wykonane na podstawie danych zebranych przez autora. Artykuł przedstawia także informacje o obecnych możliwościach rynkowych wykonywania takich robót. Ponieważ remonty ścian szkieletowych stanowią jeden z podstawowych rodzajów prac w zabytkowych budynkach ,,fachwerkowych”, artykuł może stanowić materiał pomocniczym dla inwestorów, projektantów i wykonawców.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 440 razy

Licencja

Copyright (Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 49 - 60,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zybała T.: Techniczne problemy konstrukcji ścian szkieletowych na przykładzie zabytkowego domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach.// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., nr. 11/I (2017), s.49-60
Bibliografia: test
 1. , Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; otwiera się w nowej karcie
 2. t.zybala7@gmail.com Bibliografia:
 3. Baszeń M., Żakowicz A., Wpływ zmian materiałowych i geometrii konstrukcji drewnianych na rozkład sił wewnętrznych, źródło: http://www.biswbis.pb.edu.pl/2011_01/014.pdf, data pobrania: 10.03.2017r. otwiera się w nowej karcie
 4. Gołębiewski A., Runął dom podcieniowy w Izbiskach. Komu zależy, aby Polska nie miała zabytków? (wideo, zdjęcia) 30.05.2017, źródło: http://www.zulawyimierzeja24.pl/aktualnosci/14623,runal-dom-podcieniowy-w- izbiskach-komu-zalezy-aby-, data pobrania: 01.06.2017r.
 5. Hoffmann B., Opinia techniczno konstrukcyjna -analiza przesunięcia obiektu, Gdańsk 1976r., NID sygnatura P/02207.
 6. PN-82/B-02001 -Obciążenia budowli, obciążenia stałe. otwiera się w nowej karcie
 7. PN-82/B-02003 -Obciążenia budowli -Obciążenia zmienne technologicznie-Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. otwiera się w nowej karcie
 8. Promat -Podręcznik A1.1 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Warszawa 2005r., s.59. otwiera się w nowej karcie
 9. Koperska-Kośmicka M., Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym Delty Wisły. Rozprawa doktorska. Gdańsk 2014r. s. 185,213-215.
 10. Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie, Arkady, Warszawa 1958r, s.141-153.
 11. Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów, Arkady, Warszawa 1993r., s. 279.
 12. Krzyżanowski L., Gdańsk -Lipce. Dom podcieniowy, ul. Jedności Robotniczej nr 297. Uzupełnienie inwentaryzacji pomiarowej -notatka historyczna i dokumentacja fotograficzna. NID sygnatura: ZN/1065
 13. Krzyżanowski L., Gdańsk -Lipce. Dom podcieniowy, ul. Jedności Robotniczej nr 297.
 14. Sprawozdanie z prac konserwatorskich przeprowadzonych w 1960 roku, NID sygnatura: ZN/1066. otwiera się w nowej karcie
 15. Niedostatkiewicz M., Budownictwo ogólne przykłady obliczeń, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1999r., s. 39-40.
 16. Stankiewicz J, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach. ,,Rocznik Gdański, t. XV/XVI", Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1956/1957, s. 511-522.
 17. Szulc A., Gdańsk -Lipce. Dom Podcieniowy, Trakt św. Wojciecha nr 297. Inwentaryzacja. Elewacja południowa, Przekrój A-A. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Gdańsku (NID), sygnatura: P/00085.
 18. Tłoczek I., Dom mieszkalny na polskiej wsi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985r, s.101-108.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi