Technika łączności przy użyciu platform stratosferycznych. W: [CD-ROM] IXSympozjum Wojskowej Techniki Morskiej. Osiągnięcia i Perspektywiczne Zamie- rzenia w Dziedzinie Wojskowej Techniki Morskiej. Gdynia, 22-23.X.2003. Gdy- nia: Ośr. Bad.-Rozw. CTM**2003 [8 s.], 2 rys. bibliogr. 4 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika łączności przy użyciu platform stratosferycznych. W: [CD-ROM] IXSympozjum Wojskowej Techniki Morskiej. Osiągnięcia i Perspektywiczne Zamie- rzenia w Dziedzinie Wojskowej Techniki Morskiej. Gdynia, 22-23.X.2003. Gdy- nia: Ośr. Bad.-Rozw. CTM**2003 [8 s.], 2 rys. bibliogr. 4 poz.

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję realizacji łączności radiowej przy użyciu tzw. plat-form stratosferycznych HASP, wyniesionych techniką balonową na wysokość 21tysięcy km. Projekt ten przewiduje zawieszenie takich platform nad dużymiobszarami pozbawionymi infrastruktury telekomunikacyjnej, np. nad wybranymiakwenami morskimi, generującymi duże zapotrzebowanie na usługi telekomunika-cyjne, z szybką transmisją danych włącznie. Poruszono zagadnienie ocen ryn-kowych opisanego przedsięwzięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi