Technika pomiarowa dla monitoringu dynamicznego oddziaływania odbieraka prądu w warunkach eksploatacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika pomiarowa dla monitoringu dynamicznego oddziaływania odbieraka prądu w warunkach eksploatacyjnych

Abstrakt

Zwiększanie prędkości pociągów podwyższa wymagania odnośnie prawidłowej współpracy odbieraków prądu z siecią trakcyjną. Jest to jeden z podstawowych czynników warunkujących niezawodne działanie zelektryfikowanego transportu szynowego. Diagnostyka techniczna odgrywa tu istotną rolę dla poprawy bieżącego utrzymania sieci trakcyjnej i odbieraków prądu. Jednak stany rozregulowania czy wręcz uszkodzenia odbieraków prądu, zagrażające poprawnej współpracy z siecią jezdną, mogą powstać już po wyjeździe pojazdu z lokomotywowni. Niezbędne jest zatem kontrolowanie stanu technicznego odbieraków w trakcie przejazdu pojazdów w wybranych miejscach linii kolejowej o dużym natężeniu ruchu. W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania eksperymentalnego terenowego stanowiska monitoringu odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych. Stanowisko to wykonano w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SEMTRAK 2008 : XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne strony 69 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Karwowski K., Mizan M., Skibicki J., Pazdro P.: Technika pomiarowa dla monitoringu dynamicznego oddziaływania odbieraka prądu w warunkach eksploatacyjnych// SEMTRAK 2008 : XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne/ ed. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Kraków: Wydawnictwo PiT, 2008, s.69-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi