Teledetekcja w diagnostyce żelbetowych elementów konstrukcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teledetekcja w diagnostyce żelbetowych elementów konstrukcyjnych

Abstrakt

Pomiary teledetekcyjne przy użyciu naziemnych skanerów laserowych to nowo-czesne narzędzie pracy wykorzystywane nie tylko w geodezji, ale też w medycynie, inżynierii produkcji, a nawet kryminalistyce. W obszarze inżynierii budowlanej znajduje on zastosowanie w badaniu geometrii budowli(hale przemysłowe) i obiektów inżynier-skich(mosty, wiadukty), a także w pracach związanych z inwentaryzacją obiektów. Skaning laserowy pozwala na odwzorowanie przestrzeni w trójwymiarowym układzie współrzędnych za pomocą modelu złożonego z dużej ilości punktów, zwanego chmurą punktów. Standardowe charakterystyki techniczne skanerów laserowych wykazują, że dokładności pomiarów możliwe do uzyskania wąchają się między 2-5 mm błędu, co znacznie ogranicza jego potencjalne płaszczyzny zastosowań. Jednakże w ramach badań w których uczestniczył autor wykazano, że przy użyciu jednego z najbardziej popularnych skanerów laserowych Leica C10 oraz oprogramowania Cyclon 7 i MeshLab, można z powodzeniem prowadzić dokładną diagnostykę elementów kon-strukcyjnych z betonu, w tym także pomiar geometrii z dokładnością bliską 1mm. W poniższym referacie zaprezentowane zostaną metody i rozwiązania umożliwia-jące wstępną ocenę podstawowych elementów konstrukcyjnych jakimi są belki żelbe-towe, opisano potencjalne możliwości i ograniczenia technik laserowych, a także określono warunki stosowalności tej metody w diagnostyce elementów z betonu. Przedstawiona zostanie analiza możliwości oceny deformacji i mechanizmów niszcze-nia zginanych belek żelbetowych, a także zaprezentowany zostanie sposób przetwa-rzania danych pomiarowych uzyskanych podczas skaningu laserowego przy użyciu popularnego oprogramowania do modelowania chmury punktów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów strony 1 - 7
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski P.: Teledetekcja w diagnostyce żelbetowych elementów konstrukcyjnych// V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów/ : , 2015, s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi