Telematyka medyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Telematyka medyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

Abstrakt

Opisano historię i osiągnięcia technologiczne prowadzące do powstania społe-czeństwa informacyjnego. Pokazano jak ten rozwój wpłynął na kształtowanienowych wizji społecznych, a w tym pojawienie się usług telematyki medycznej.Przeanalizowano możliwości dalszego rozwoju technologii informatycznych itelekomunikacyjnych i ich wpływu na powstanie nowych generacji usług siecio-wych w zakresie diagnostyki medycznej, zaawansowanych usług zdalnych, profi-laktyki medycznej i ogólnie rozumianego elektronicznego zdrowia. Pokazanowybrane osiągnięcia w tym zakresie, głównie związane z realizacją programówramowych badań i rozwoju UE. Omówiono stan zaawansowania takich usług w Pol-sce w roku 2002.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W:Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Tom 7 strony 8 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi