Temperature Measurements in Monitoring of Large Thrust Bearings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Temperature Measurements in Monitoring of Large Thrust Bearings

Abstrakt

W pracy przedstawiono krytyczną ocenę popularnego systemu diagnostyki dużych łożysk wzdłużnych (np. łożysk nośnych hydrogeneratorów), w którym stosowany jest jednopunktowy pomiar temperatury w klockach łożyskowych. Stwierdzono, że taki układ pomiarowy nie pozwala na bezpieczną eksploatację łożysk, ponieważ posiada bardzo duże opóźnienie czasowe, nie daje informacji o lokalnych zagrożeniach, nie pozwala racjonalnie ustalić poziomów alarmowych oraz nie pozwala oceniać jakości pracy łożyska w stanach przejściowych. Poszczególne tezy zilustrowano wynikami obliczeń komputerowych albo przypadkami awarii. Zaproponowano diagnostykę opartą na śledzeniu gęstości strumienia ciepła na powierzchni ślizgowej klocków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in Mechanical Engineering. Vol. 4 strony 51 - 61
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski L.: Temperature Measurements in Monitoring of Large Thrust Bearings// Developments in Mechanical Engineering. Vol. 4/ ed. eds. J. T. Cieśliński, S. Smoleń. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010, s.51-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi