Teoretyczny opis metody pomiaru chwilowego widma impedancyjnego. Theoretical description of the measuring of instantenous impedance spectra - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoretyczny opis metody pomiaru chwilowego widma impedancyjnego. Theoretical description of the measuring of instantenous impedance spectra

Abstrakt

Przedstawiony został teoretyczny opis wyznaczania chwilowego widma impedancyjnego. Połączenie szumu pseudo-białego oraz metody krótkoczasowej transformacji Fouriera pozwala na wyznaczenie zmian widma impedancyjnego w funkcji czasu. Teoretyczne podstawy nowej metody pomiarowej wskazują na możliwość zastosowania jej do procesów niestacjonarnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 61 - 64,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Ślepski P.: Teoretyczny opis metody pomiaru chwilowego widma impedancyjnego. Theoretical description of the measuring of instantenous impedance spectra// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 11A Wyd. Spec. (2002), s.61-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi