Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań następujących cech mieszanek mineralno asfaltowych: odporność na starzenie, oddziaływanie wody i mrozu, koleinowanie i oddziaływanie niskich temperatur. W badaniach zastosowano 2 typy mieszanek: beton asfaltowy o nieciągłym uziarnieniu i mastyks grysowy SMA. Wykorzystano 4 rodzaje asfaltów: 1 niemodyfikowany i 3 modyfikowane polimerami. Stwierdzono że wszystkie mieszanki są porównywalnie odporne na starzenie, wodę i mróz, koleinowanie niezależnie od zastosowanego asfaltu. W badaniach odporności na spękanie niskotemperaturowe stwierdzono wyższą odporność mieszanek z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proccedings of the 6th International RILEM Symposium on Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials. PTEBM´03. strony 141 - 147
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Jaskuła P.: Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses.// Proccedings of the 6th International RILEM Symposium on Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials. PTEBM´03./ ed. M.N. Partl. Bagneus: RILEM, 2003, s.141-147
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi