Badania właściwości eksploatacyjnych betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu i mastyksu grysoweo SMA do cienkich warstw ścieralnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania właściwości eksploatacyjnych betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu i mastyksu grysoweo SMA do cienkich warstw ścieralnych

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do cienkich warstw ścieralnych. Wykonano badania odporności mieszanek na: starzenie, działanie wody i mrozu, deformacje trwałe oraz na spękania niskotemperaturowe. Przebadano 2 rodzaje mieszanek: beton o nieciągłym uziarnieniu i mastyks grysowy SMA. Zastosowano 4 rodzaje asfaltów: 1 zwykły, niemodyfikowany i 3 modyfikowane. Stwierdzono, że wszystkie mieszanki zachowały podobną odporność na: starzenie, wodę i mróz, deformacje trwałe i spękania niskotemperaturowe. Jakkolwiek mieszanki z asfaltami modyfikowanymi wykazały się lepszymi właściwościami w niskich temperaturach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi