The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor

Abstrakt

Amorficzny materiał (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox wygrzewany w odpowiednich warunkach staje się granulastym metalem i nadprzewodnikiem. Może być uważany za silnie nieuporządkowany metal. Ma duży opór i zazwyczaj ujemny współczynnik temperaturowej zależności oporu. Nieuporządkowanie i granulasty charakter materiału ujawnia się również w jego właściwościach nadprzewodzących.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 352, strony 4246 - 4249,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gazda M.: The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 352., (2006), s.4246-4249
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi