The biological activity of new tuftsin derivatives - induction of phagocytosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The biological activity of new tuftsin derivatives - induction of phagocytosis

Abstrakt

Fagocytoza odgrywa ważną rolę w ochronie organizmu przed różnymi mikroorganizmami. Proces ten może być indukowany przez różne czynniki np. endogenny immunomodulator jakim jest tuftsyna czy muramylo-dipeptyd (MDP), najmniejszy syntetyczny glikopeptyd bakteryjnej ściany komórkowej. Zsyntetyzowano nowe analogi MDP i nor-MDP z tuftsyną i retro-tuftsyną, które są zdolne do indukowania fagocytozy. Najbardziej obiecujące okazały się dwa związki: MDP i nor-MDP(Val)zawierające tuftsynę (Thr-Lys-Pro-Arg).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research nr 62, strony 378 - 381,
ISSN: 0001-6837
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wardowska A., Dzierzbicka K., Trzonkowski P., Myśliwski A.: The biological activity of new tuftsin derivatives - induction of phagocytosis// Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. -Vol. 62., iss. 5 (2006), s.378-381
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi