Synthesis of new conjugates of MDP and nor-MDP with retro-tuftsin derivatives as potential immunomodulators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of new conjugates of MDP and nor-MDP with retro-tuftsin derivatives as potential immunomodulators

Abstrakt

Zsyntetyzowano nowe analogi muramylodipeptydu (MDP) i nor-muramylo-dipeptydu (nor-MDP) z pochodnymi retro-tuftsyny jako potencjalne immunomodulatory. Przedstawiono także syntezę odpowiednich pochodnych retro-tuftsyny. Do syntezy wykorzystano metodę mieszanych bezwodników z chloromrówczanem izobutylu i N-metylomorfoliną w bezwodnym DMF.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 82, strony 1431 - 1439,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dzierzbicka K.: Synthesis of new conjugates of MDP and nor-MDP with retro-tuftsin derivatives as potential immunomodulators// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 82., (2008), s.1431-1439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi