The effect of mixed anionic-cationic films composition on flotation of hydrocarbon particles from water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of mixed anionic-cationic films composition on flotation of hydrocarbon particles from water

Abstrakt

Badano adsorpcję dodecylosulfonianu sodowego oraz jednego z bromków alkilo-trimetyloamoniowych z roztworów ich mieszanin na granicach faz woda/powietrze oraz woda/dodekan. Obliczone stężenia powierzchniowe poszczególnych surfaktantów wykorzystano do wyznaczenia składu filmów adsorpcyjnych. Skład filmów anionowo-kationowych był podstawą do przewidywania zmian ładunku elektrostatycznego kropli dodekanu oraz efektywności flotacji dodekanu z wody. Uzyskane wyniki flotacji dodekanu oceniono w oparciu o przewidywania na podstawie badań adsorpcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Proc.] SURUZ 2003. Scientific Conference Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice. Polanica Zdrój, May 20-23, 2003 strony 571 - 576
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mędrzycka K., Lamparska E.: The effect of mixed anionic-cationic films composition on flotation of hydrocarbon particles from water// [Proc.] SURUZ 2003. Scientific Conference Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice. Polanica Zdrój, May 20-23, 2003/ ed. K.A. Wilk Wrocław: P. Wroc., 2003, s.571-576
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi