The effects of growth conditions on superconducting properties of Nd1Ba2Cu3O7-ë single crystals. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effects of growth conditions on superconducting properties of Nd1Ba2Cu3O7-ë single crystals.

Abstrakt

W pracy przedstawiono rezultaty badan wpływu warunków wzrostu kryształów Nd1Ba2Cu3O7-d na ich własności nadprzewodzące. Kryształy hodowano metodą spontanicznego wzrostu z fazy ciekłej. Mikrostruktura kryształów została zbadana skaningowym mikroskopem elektronowym oraz skaningowym mikroskopem tunelowym. Własności nadprzewodzące badano przeprowadzając pomiary momentu magnetycznego w funkcji temperatury.W przypadku badanych kryształów nie zaobserwowano ich przejścia w stan nadprzewodzący, na co najprawdopodobniej miała wpływ zamiana atomów Nd/Ba oraz Cu/Al w czasie wzrostu kryształów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 387, strony 198 - 202,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelska B., Sadowski W., Andrzejewski B., Susła B., Szuba S.: The effects of growth conditions on superconducting properties of Nd1Ba2Cu3O7-ë single crystals. // PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 387., (2003), s.198-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi