The large rotations theory of elasto-viscoplastic shells subjected to thedynamic and thermal loads. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The large rotations theory of elasto-viscoplastic shells subjected to thedynamic and thermal loads.

Abstrakt

Przedstawiono problemy sprężysto- lepkoplastycznej analizy geometrycznie nieliniowych płyt i powłok poddanych obciążeniom dynamicznym w różnych temperaturach. W obliczeniach zastosowano teorię ścinania pierwszego rzędu i konstytutywne prawo Chaboche´a w wariantach z uwzględnieniem wpływu temperatury na stałe materiałowe. Do całkowania równań ruchu użyto metody różnic centralnych, a do całkowania równań konstytutywnych regułę trapezów. W analizie metodą elementów skończonych zastosowano dziewięciowęzłowy izoparametryczny element skończony.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENGINEERING COMPUTATIONS nr 20, strony 366 - 389,
ISSN: 0264-4401
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bouhafs B., Woźnica K., Kłosowski P.: The large rotations theory of elasto-viscoplastic shells subjected to thedynamic and thermal loads. // ENGINEERING COMPUTATIONS. -Vol. 20., nr. 4 (2003), s.366-389
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi