The Legal Framework of Bilateral Cooperation of Poland and the Eastern Partnership Countries in Combating Various Forms of Crime - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Legal Framework of Bilateral Cooperation of Poland and the Eastern Partnership Countries in Combating Various Forms of Crime

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza porównawcza zapisów umów bilateralnych pomiędzy Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie walki z różnymi rodzajami przestępczości. Zakres i formy współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym zorganizowanej, zapobiegania jej i wykrywania przestępstw są zbliżone we wszystkich umowach. Relatywnie najszerzej uregulowany ten obszar współpracy został w umowach zawartych pomiędzy Polską a Mołdawią i Gruzją. Realizacja bilateralnych umów w zakresie walki z przestępczością sprzyja osiąganiu celów Partnerstwa Wschodniego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)
Opublikowano w:
European Journal of Transformation Studies nr 3, strony 4 - 18,
ISSN: 2298-0997
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Borucińska-Dereszkiewicz I.. The Legal Framework of Bilateral Cooperation of Poland and the Eastern Partnership Countries in Combating Various Forms of Crime. European Journal of Transformation Studies, 2015, Vol. 3, nr. 1, s.4-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi