The prediction method of the shear angle in the cutting zone during wood sawing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The prediction method of the shear angle in the cutting zone during wood sawing

Abstrakt

W artykule opisano metodę przewidywania kąta ścinania w strefie skrawania dla przypadku przecinania drewna. Kąt ścinania był określany z wykorzystaniem współczesnej mechaniki pękania. Nieliniowe równanie opisujące tą wielkość było rozwiązywane numerycznie za pomocą metody iteracyjnej Newton-Raphson. Otrzymane wyniki obliczeń wykazują możliwość rozszerzenia obszaru modelowania efektów energetycznych procesu przecinania drewna nawet dla niewielkich wartości warstwy skrawanej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 99 - 102,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T.: The prediction method of the shear angle in the cutting zone during wood sawing// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.99-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi