The preparation method of experimental studies of the wood sawing process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The preparation method of experimental studies of the wood sawing process

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposoby działania, mające na celu przygotowanie badań doświadczalnych procesu przecinania drewna sosnowego na małogabarytowej pilarce ramowej PRW15M. Proces przygotowania badań podzielono na kilka etapów: przygotowanie próbek, pomiar własności fizycznych drewna (wilgotności drewna, gęstość drewna), pomiar własności strukturalnych drewna (średniej szerokości przyrostów rocznych oraz średniego udziału drewna późnego w słoju).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 199 - 202,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Chuchała D., Orłowski K., Krzosek S.: The preparation method of experimental studies of the wood sawing process// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., (2011), s.199-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi