The publication of the European Commission's guidelines in an official language of a new Member State as a condition for their application.Case comment to the order of the Polish Supreme Court of 3 September 2009 (Ref. No. III SK 16/09) to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union (C-410/99 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The publication of the European Commission's guidelines in an official language of a new Member State as a condition for their application.Case comment to the order of the Polish Supreme Court of 3 September 2009 (Ref. No. III SK 16/09) to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union (C-410/99 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

Abstrakt

The case comment concentrates on two issues. In the first place, it contains an analysis of the legal character of the European Commission Guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services. Secondly, it analyses the consequences of the lack of publication of those Guidelines in Polishlanguage in the Official Journal of the European Union.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES nr 3, strony 306 - 316,
ISSN: 1689-9024
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalik-Bańczyk K.: The publication of the European Commission's guidelines in an official language of a new Member State as a condition for their application.Case comment to the order of the Polish Supreme Court of 3 September 2009 (Ref. No. III SK 16/09) to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union (C-410/99 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)// YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES. -Vol. 3., (2010), s.306-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi