The reliability of tree and star networks. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The reliability of tree and star networks.

Abstrakt

One of the important parameters characterizing the quality of computer networks is the network's reliability with respect to failures of the communication links and nodes. This chapter investigated the reliability of tree and star networks. The tree and star topology is used in centralized computer networks. In centralized computer networks all communication must take place through some central computer. Following measures of network reliability are assumed: the expected number of nodes, which can communicate with the central node; the expected number of node pairs, which are connected by a path through the central node; the expected number of node pairs communicating. The numerical results are presented in subchapter 3. The values of reliability measures were counted for one, two, three, four-hop star and chain networks. The calculations were done as a function of a probability of link being operative. The numerical results obtained for these networks shown difference between them.Jednym z parametrów charakteryzującym jakość sieci jest jej niezawodność. Rozważono sieci o topologiach gwiaździstych oraz drzewiastych. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie statystycznie niezależne. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności kanałów. Porównano sieci drzewiaste oraz gwiaździste pod względem niezawodności. Przeprowadzone badania wykazały, że różnice pomiędzy niezawodnością rozważanych struktur maleją wraz ze wzrostem stopnia oraz liczby węzłów sieci.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Contemporary aspects of computer networks strony 147 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: The reliability of tree and star networks. // Contemporary aspects of computer networks/ ed. eds: S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s.147-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi