THE ROLE OF LOGISTICS IN SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

THE ROLE OF LOGISTICS IN SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES

Abstrakt

The article describes the role of logistics in business activity. In the first part, the author explains the concept of logistics as well as the historical outline of the issue. Then the reasons for the development of logistics in enterprises are described. Moreover, the article tackles the influence of logistics on the entities. At the end, the author presents a number of effects businesses can achieve by applying a logistic approach in their activity. The article highlights as well the most important result of the logistics application, which is the effect of synergy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Poszerzamy Horyzonty. Tom V strony 19 - 27
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lewiński A.: THE ROLE OF LOGISTICS IN SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES// Poszerzamy horyzonty. Tom V/ Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2017, s.19-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi