Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise

Abstrakt

The following article presents one of the selected tools of the Lean Management concept – visual management. This method enables enterprises to strengthen their process of continuous improvement. Due to the support of visual management, it is possible to manage information more effectively by the managerial board and to improve communication process within in the particular company. In the first part, the author describes the concept of Lean Management. Then the idea of continuous improvement is explained, which is the fundament of this Japanese management concept. In the third part, the author presents the visual management in its business environment. The last part of the paper tackles the tools, firmly based on the visual management, that function in the manufacturing enterprises surveyed by the author.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, wydanie 1(II), strony 75 - 83,
ISSN: 1733-2486
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lewiński A.: Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., iss. 1(II) (2018), s.75-83
Bibliografia: test
 1. Borecka J. (2012), Unikaj muda w Twojej firmie, "Logistyka Odzysku", No. 2.
 2. Biziuk A. (2017), Wizualne zarządzanie wynikami, "Production Manager", No. 6.
 3. Greif M. (1991), The visual company, Building Participation Through, New York. otwiera się w nowej karcie
 4. Huber Z. (2006), Doskonalenie procesów produkcyjnych, "Narzędzia jakości", No. 1.
 5. Imai M. (2006), Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 6. Kosieradzka A., Maciągowski D. (2005), Usprawnianie procesów produkcyjnych w Philips Li- ghting Poland S.A. z wykorzystaniem koncepcji lean manufacturing, "Zarządzanie Przedsiębior- stwem", no. 1, Opole.
 7. Kucińska-Landwójtowicz A. (2015), Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Informacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Innowacje w Za- rządzaniu i Inżynieria Produkcji, Zakopane. otwiera się w nowej karcie
 8. Nowak M. (2013), Kamishibai -nowe podejście do przeprowadzania audytów, "Elektro Kontakt", No. 4.
 9. Pawlak W. (2000), Praktyki 5S w przedsiębiorstwach i instytucjach, czyli dbałość o porządek i skrzęt- ne gospodarowanie, WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa.
 10. Patkowski M., Kokot M. (2017), Zastosowanie metody kanban w produkcji siłowników hydraulicz- nych, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynieria Produkcji, Zakopane.
 11. Rich N., Bateman N., Esain L., Massey L., Samuael D. (2006), Lean Evolution Lessons from the Workplace, Cambridge University Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 12. Szymonik A. (2012), Logistyka produkcji, Difin, Warszawa.
 13. Shimokawa K. (2011), Lean Management: Narodziny systemu zarządzania, Lean Enterprise Insti- tute Polska, Wrocław. otwiera się w nowej karcie
 14. Shimbun N. (1995), Visual Control System, Productivity Press, Portland.
 15. Womack J., Jones D., Roos D. (1990), The machine that Changed the World, Maxwell Macmillan International, New York.
 16. Womack J., Jones D. (1996), Lean Thinking, Banish waste and create wealth in your Corporation, Touchstone Books, London.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi