The structural investigations of the bronze based CuMn12Al7Fe3Ni3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The structural investigations of the bronze based CuMn12Al7Fe3Ni3

Abstrakt

Stopy miedzi są stosowane w przemyśle morskim, ze względu na swoje właściwości takie jak odporność erozyjna, odporność korozyjna czy też wysoka wytrzymałość korozyjno-zmęczeniowa. Oczywistym jest, iż właściwości brązów są wyższe niż mosiądzów.W pracy przedstawiono wyniki badań brązu CuMn12Al7Fe3Ni3 (BM12733), który jest najpowszechniej stosowany na okrętowe pędniki śrubowe. Zebrano i zaprezentowano wyniki badania składu chemicznego, badania fazowego oraz mapę pierwiastków w stopie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 19, strony 79 - 84,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Smajdor M.: The structural investigations of the bronze based CuMn12Al7Fe3Ni3// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 19., (2008), s.79-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi