The structure and conductivity of solid polyurethane electrolytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The structure and conductivity of solid polyurethane electrolytes

Abstrakt

Przedmiotem badań były stałe elektrolity poliuretanowe otrzymane w wyniku syntezy MDI, PTMO, BD oraz TG z DMPA. Domieszkowanie LiCl zostało wykonane przy zastosowaniu przedłużacza. Badano przewodnictwo jonowe otrzymanych elektrolitów stałych przy użyciu technik stało i zmiennoprądowych. Przedstawiono również wyniki badań z wykorzystaniem technik mikroskopii elektronowej oraz FTIR-ATR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi