Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów

Abstrakt

Celem pracy było otrzymanie oligouretanomeroli, które mogą wykazywać przydatność do otrzymania poliuretanów. Oligouretanodiole otrzymano w recyklingu surowcowym odpadowej pianki polieterometanowej. Poliuretany syntezowano z izocyjanem MDI......oligouretanodiolu z polieterodiolem (Pokopol D2002) i glikolu butylowego. Własności mechaniczne poliuretanów zmierzono przy użyciu maszyn wytrzymałościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje strony 602 - 607,
ISSN: 0137-1398
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Datta J., Pasternak S.: Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów// Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -., nr. 52, nr 25 (2003), s.602-607
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi