The structure of nystatin A2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The structure of nystatin A2

Abstrakt

Budowa chemiczna składnika kompleksu nystatyn (nystatyny A2) została ustalona na podstawie analizy estru metylowego N-acetylonystatyny A2 przy pomocy metod spektroskopowych UV, MS i NMR. Widmo UV wskazało obecność w badanym związku chromoforu tetraenowego. Ciężar cząsteczkowy ustalono jako 909 j.m. na postawie analizy MS z wykorzystaniem techniki FAB, co pozwoliło wydedukować skład elementarny nystatyny A2 jako C47H75NO16. Analizy NMR dokonano z wykorzystaniem eksperymentów DQF-COSY, ROESY, HSQC i HMBC. Ustalono konstytucję nystatyny A2 oraz konfigurację absolutną wszystkich centrów asymetrii. Zaproponowano również konformację cząsteczki nystatyny A2 w roztworze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pawlak J., Tabin P., Sowiński P., Borowski E.: The structure of nystatin A2// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi