Mixed-ligand complexes of zinc(II), cobalt(II) and cadmium(II) with sulfur, nitrogen and oxygen ligands. Analysis of the solid state structure and solution behavior. Implications for metal ion substitution in alcohol dehydrogenase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mixed-ligand complexes of zinc(II), cobalt(II) and cadmium(II) with sulfur, nitrogen and oxygen ligands. Analysis of the solid state structure and solution behavior. Implications for metal ion substitution in alcohol dehydrogenase

Abstrakt

Scharakteryzowano strukturę heteroleptycznych kompleksów cynku(II), kobaltu(II) i kadmu(II) z 2-(2'-hydroksyetylopirydyną), tri-tert-butoksysilanotiolem i metanolem. Przy pomocy widm UV-Vis i NMR stwierdzono szybką wymianę N-liganda w roztworach tych kompleksów. Wyznaczono przesunięcia 15N NMR 2-(2'-hydroksyetylopirydyny) w kompleksach cynku(II) i kadmu(II). Na podstawie widm w podczerwieni i obliczeń DFT oszacowano względną moc wiązań wodorowych tworzonych przez grupę hydroksylową skompleksowaną z jonami cynku(II), kadmu(II) lub kobaltu(II). Obliczono również entalpie deprotonowania grupy hydroksylowej dla kompleksu cynku(II) i kobaltu(II). Nie powiodły się próby zastosowania otrzymanych kompleksów jako katalizatorów reakcji odwodornienia alkoholu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 30, strony 1191 - 1200,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Kazimierczuk K., Gudat D., Godlewska S., Wieczerzak M., Chojnacki J., Bulman M., Januszewicz K., Dołęga A.: Mixed-ligand complexes of zinc(II), cobalt(II) and cadmium(II) with sulfur, nitrogen and oxygen ligands. Analysis of the solid state structure and solution behavior. Implications for metal ion substitution in alcohol dehydrogenase// POLYHEDRON. -Vol. 30, nr. iss. 6 (2011), s.1191-1200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi