Thermal analysis of copper(II) complexes of general formula [Et4N]2[CuBrnCl4-n] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal analysis of copper(II) complexes of general formula [Et4N]2[CuBrnCl4-n]

Abstrakt

Badano dekompozycję termiczną związków składających sie z anionów: [CuBrnCl4-n]2- (n=0-4) i kationów tetrametyloamoniowych. Stosowano następujące metody badawcze: TG-FTIR, TG-MS, DTA i DTG. Pomiary przeprowadzono w atmosferze argonu i powietrza w zakresie temperatur od 293 K do 1073 K. Produkty dekompozycji identyfikowano metoda spektroskopii w podczerwieni (IR i FIR) oraz metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

Cytowania

  • 9

    CrossRef

  • 9

    Web of Science

  • 8

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY nr 91, strony 979 - 984,
ISSN: 1388-6150
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Styczeń E., Jóźwiak W., Gazda M., Wyrzykowski D., Warnke Z.: Thermal analysis of copper(II) complexes of general formula [Et4N]2[CuBrnCl4-n]// JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 91., nr. nr 3 (2008), s.979-984
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10973-007-8689-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi