TRANSFORMACJA INSTYTUCJONALNA SEKTORA BANKOWEGO W CHORWACJI I SERBII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TRANSFORMACJA INSTYTUCJONALNA SEKTORA BANKOWEGO W CHORWACJI I SERBII

Abstrakt

Transformacja ustrojowa jest nie tylko bardzo trudnym procesem z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego, jak i politycznego, jak również przysparza problemów w czasie dokonywanych zmian na konkretnych rynkach i w wielu sektorach gospodarczych. Jednym z takich przykładów jest sektor bankowy, którego transformacja składa się z istotnych elementów: prywatyzacji, tworzenia nowych regulacji prawnych, jak również powołania do istnienia instytucji, których celem jest stabilizowanie rynku oraz wspieranie rodzącej się konkurencji rynkowej. Celem artykułu jest przedstawienie głównych instytucji gwarantujących funkcjonowanie sektora bankowego na zasadach rynkowych, oraz zaprezentowanie rozwiązań przyjętych w wybranych krajach Europy Bałkańskiej, tj. Chorwacji i Serbii. W czasie przygotowywania tego materiału posłużono się analizą literatury, polskiej i zagranicznej, jak również przeglądem dokumentów oraz raportów odnoszących się do konkretnych instytucji w Chorwacji i Serbii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych strony 125 - 138
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: TRANSFORMACJA INSTYTUCJONALNA SEKTORA BANKOWEGO W CHORWACJI I SERBII// Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych/ ed. Zenon Głodek, Andrzej Kuciński Gorzów Wielkopolski: Wyd.Naukowe PWSZ, 2014, s.125-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi