TRANSFORMACJA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA – WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA NOWEGO OBLICZA CENTRUM METROPOLII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TRANSFORMACJA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA – WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA NOWEGO OBLICZA CENTRUM METROPOLII

Abstrakt

W ramach artykułu poruszono zagadnienia związane z uwarunkowaniami oraz specyfiką kształtowania obszaru Śródmieścia Gdańska. Obszar ten – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych dużych polskich miast – łączy w sobie funkcje centrum kształtującej się metropolii, z obszarem, o niezwykle dużej atrakcyjności turystycznej. Równocześnie wskazać można na jego specyficzne cechy, odróżniające go od innych obszarów centralnych: stanowi ono tylko jedno z szeregu ogniw centralnego pasma usługowego metropolii, dysponuje znaczącymi rezerwami obszarów rozwojowych, w jego granicach lokuje się obecnie znaczący program mieszkaniowy o charakterze śródmiejskim, a wreszcie – realizowane inwestycje w sposób znaczący zmieniają geometrię powiązań funkcjonalno – przestrzennych obszaru. Dodatkowo wskazać należy na zmieniający się w ostatnich latach kontekst ogólno-miejski i regionalny: także i w tym wypadku przekształcenia istniejących struktur i realizowane nowe inwestycje o charakterze infrastrukturalnym (i nie tylko), uznać należy za czynnik odróżniający sytuację Śródmieścia Gdańska, od obszarów centralnych innych polskich miast. Na tym tle nieco dokładnej przedstawione zostały procesy przekształceń wybranych obszarów, w tym w szczególności: transformacja Wyspy Spichrzów, rozwój Młodego Miasta, realizacja Forum Gdańsk oraz przekształcenia dzielnicy Długie Ogrody. Omówione zostały także projekty i przedsięwzięcia związane z rewitalizacją oraz przekształceniami obszarów zdegradowanych, stanowiących naturalne dopełnienie w/w przedsięwzięć, o strategicznym dla całości Śródmieścia charakterze. Podsumowaniem tych rozważań stały się refleksje Autora, dotyczące relacji pomiędzy realnie zachodzącymi procesami rozwojowymi, a koncepcjami urbanistycznymi i planistycznymi dla przedmiotowego obszaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: TRANSFORMACJA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA – WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA NOWEGO OBLICZA CENTRUM METROPOLII// CENTRA MIAST METROPOLITALNYCH W POLSCE. URBANISTYKA A POLITYKA PRZESTRZENNA/ : , 2018, s.119-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi