Otwarcie miasta na wodę - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otwarcie miasta na wodę

Abstrakt

Procesy otwierania się miast skandynawskich na wodę. Konsekwencje w postaci zmian dotychczasowych kierunków rozwoju. Zmiany lokalizacji przemysłu. Rozbudowa systemu połączeń. Ogólna tendencja (Oslo, Sztokholm, Goeteborg, Kopenhaga) do przekształcenia obszarów portowych na tereny związane z obsługą ludności w tym rekreacją oraz kulturą. Przykłady rozwiązań architektonicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 62 - 66,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Otwarcie miasta na wodę// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2015), s.62-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi