Tunable properties of ionic liquids in supported ionic liquid membranes technology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tunable properties of ionic liquids in supported ionic liquid membranes technology

Abstrakt

Immobilizowane membrany ciekłe są układem, gdzie ciecz osadzona jest w porach porowatego nośnika i jest tam utrzymywana przez siły kapilarne. Takie rozwiązania wykazują wiele zalet, jak zużycie niewielkich ilości fazy membranowej, niska lotność cieczy jonowych,. Efektywność separacji związków z użyciem membran ciekłych zależy głównie od właściwości fazy membranowej. Praca opisuje modyfikacje struktury cieczy jonowych, a zatem ich właściwości wpływające na efektywność separacji związków z użyciem ciekłych membran

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Advances in Chemical and Mechanical Engineering. - Vol. I/II strony 55 - 59
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Cichowska-Kopczyńska I.: Tunable properties of ionic liquids in supported ionic liquid membranes technology// Advances in Chemical and Mechanical Engineering. - Vol. I/II/ ed. eds. C. Fijało, P. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2012, s.55-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi