Wykorzystanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów

Abstrakt

Zastosowanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów jest w ostatniej dekadzie bardzo intensywnie badane, co jest spowodowane głównie szybkim rozwojem metod syntezy nowych rozpuszczalników. Mimo to dobór odpowiedniego nośnika i fazy membranowej nastręcza wielu problemów. Właściwym rozwiązaniem, które zapewni efektywną, selektywną separację zanieczyszczeń gazowych a jednocześnie umożliwi ciągłe prowadzenie procesu be zmniejszenia efektywności, wydaje się zastosowanie cieczy jonowych osadzonych na polimerowych nośnika. Praca ukazuje praktyczne aspekty stosowania technologii im mobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 385 - 385,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Aranowski R., Cichowska-Kopczyńska I., Dębski B.: Wykorzystanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. supl. 7 (2012), s.385-385
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi