Uczestnictwo w zamówieniach publicznych jako jeden z przejawów przedsiębiorczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych jako jeden z przejawów przedsiębiorczości

Abstrakt

Rozdział poświęcony jest roli i istocie zamówień publicznych. Wskazano wybrane bariery i problemy związane z przystąpieniem do rynku zamówień publicznych i uczestnictwem w nim. To między innymi zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę stymulatora rozwoju społeczno-gospodarczego, czego dowodem jest wartość rynku zamówień publicznych i możliwości, jakie stwarza on uczestnikom.Jednak celem regulacji zamówień publicznych jest przede wszystkim sformalizowanie procesu wydatkowania środków publicznych przy uwzględnieniu uczciwej konkurencji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zjawisko Przedsiębiorczości Gospodarczej w Polsce :Determinanty Sukcesu strony 64 - 89
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zaborowski M.: Uczestnictwo w zamówieniach publicznych jako jeden z przejawów przedsiębiorczości// Zjawisko Przedsiębiorczości Gospodarczej w Polsce :Determinanty Sukcesu/ Gdańsk: Zakład Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2015, s.64-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi