Udostępnianie usług obliczeniowych w środowiskach sieciowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Udostępnianie usług obliczeniowych w środowiskach sieciowych.

Abstrakt

W metodologii projektowania obiektowego duży nacisk położono na kwestie związane z wielokrotnym wykorzystaniem kodu. Oznacza to podział aplikacji na moduły-obiekty o dobrze sprecyzowanych interfejsach w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 296 - 300,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Matuszek M.: Udostępnianie usług obliczeniowych w środowiskach sieciowych. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.296-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi