ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW

Abstrakt

Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako me- chanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatko- wych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności stosowanych ulg zarówno z punktu widzenia budżetu państwa jak i uzyskanych korzyści przez podatników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość nr 4, strony 17 - 31,
ISSN: 2300-9683
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W., Kasprzak P.: ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW// Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. -Vol. 4., nr. 1 (2016), s.17-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 222 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi