UN Studio- Nowe trendy w architekturze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

UN Studio- Nowe trendy w architekturze

Abstrakt

Celem recenzji jest prezentacja oraz ocena nowatorskich metod projektowych znanej awangardowej grupy projektowej z Holandii - UN Studio. Analiza monograficznej książki "Move" autorstwa Bena van Berkela i Caroline Bos w kontekście dorobku współczesnej światowej praktyki architektonicznej prowadzi do wniosku, że proponowane przez UN Studio metody projektowe oraz nietuzinkowy pogląd na dziedzinę architektury wnoszą znaczący wkład w dorobek dzisiejszej praktyki architektonicznej. Projektowanie obiektów przez tę holenderską grupę skupia się bowiem na uzupełnianiu ciągłości różnorodnych systemów występujących we współczesnym ośrodku miejskim: przestrzeni publicznych, ekosystemów miejskich czy urbanistycznych sieci infrastrukturalno-programowych. Sytuuje to grupę UN Studio w czołówce architektów zainteresowanych problematyką architektury funkcjonującej w zmiennych warunkach dzisiejszego ośrodka miejskiego. Prezentowane w książce projekty UN Studio podążają za wyłaniającym się w dzisiejszej architekturze nurtem projektowym, którego cechą charakterystyczną jest uzyskanie obiektu szeroko współdziałającego z krajobrazem miejskim i stanowiącego jego integralny komponent. Recenzowaną publikację należy polecić architektom oraz osobom zainteresowanym zagadnieniami z pogranicza architektury i sztuki. Świeże, oryginalne spojrzenie na obiekt architektoniczny, techniki projektowe i architekturę jako całość, pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć tendencje we współczesnej architekturze, umożliwiając być może także twórcze wykorzystanie nowych idei.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Estetyka i Krytyka strony 355 - 0,
ISSN: 1643-1243
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zboińska M.: UN Studio- Nowe trendy w architekturze// Estetyka i Krytyka. -., nr. Nr 15/16 (2/2008 – 1/2009). (2009), s.355-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi