Uogólniona metoda agregacji w sensie AHP w analizie ryzyka systemów technicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uogólniona metoda agregacji w sensie AHP w analizie ryzyka systemów technicznych.

Abstrakt

Przedstawiono problematykę badawczą związaną z uwzględnieniem czynników wpływu w ocenie bezpieczeństwa oraz jakościowej i ilościowej analizie ryzyka systemów technicznych. Podkreśla się znaczenie oceny czynników środowiskowych, ludzkich i organizacyjnych w procesie analizy ryzyka i podejmowania decyzji. Proponowana metoda stosowania HID (hierarchical influence diagrams)wspomagająca analizę i szeregowanie opcji sterowania ryzykiem (OSR), definiowanych z uwzględnieniem czynników wpływu, jest uogólnieniem - w sensieagregacji informacji - metody bazującej na diagramach wpływu ID (influencediagrams) i struktur stosowanych w metodzie AHP (analytic hierarchy process)

Kazimierz Kosmowski, Mirosław Kwiesielewicz. (2002). Uogólniona metoda agregacji w sensie AHP w analizie ryzyka systemów technicznych., 81-90.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. strony 81 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Kwiesielewicz M.: Uogólniona metoda agregacji w sensie AHP w analizie ryzyka systemów technicznych. // Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. / ed. Z. Bubnicki, O. Hryniewicz, R. Kulikowski. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT, 2002, s.81-90

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi