Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania na temat sposobu modelowania sieci średniego (SN) i niskiego (nn) napięcia na potrzeby wykonywania analiz przyłączeniowych przez operatorów sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzono dyskusję na temat możliwych do wykonania uproszczeń w modelowaniu sieci, które są do zaakceptowania z punktu widzenia uzyskiwanego wyniku końcowego. Głównym elementem wymuszającym uproszenia w modelowaniu jest środowisko MS Excel, które wykorzystano jako platformę obliczeniową oraz czas, jaki należy poświęcić na zamodelowanie sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" strony 138 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Buriak J., Dobrzyński K., Jaskólski M., Skoczko P., Zieliński P.: Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych// XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce"/ ed. Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” Gdańsk: Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, 2015, s.138-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi