Usługa wsparcia niezawodności w sieciach IPv6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługa wsparcia niezawodności w sieciach IPv6

Abstrakt

W pracy wyjaśniono istotę i potrzebę stosowania mechanizmów redundancji. Omówiono dostępne rozwiązania dla środowisk IPv4 i IPv6. Przedstawiono przyczyny i konieczność implementacji protokołu redundancji VRRP dla IPv6. Opisano autorską implementację protokołu VRRP wersji 3 w środowisku IPv6, dla systemu Linux. W podsumowaniu przedstawiono krytyczną ocenę zaproponowanego rozwiązania na tle pozostałych, dostępnych na rynku implementacji protokołów redundancji IP.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 319 - 324,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dziewulski W., Gierszewski T., Nowicki K.: Usługa wsparcia niezawodności w sieciach IPv6// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr. 8 (2010), s.319-324
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi