Usprawnienie procesu zarządzania wymaganiami w projekcie produkcyjnym na bazie metodyki Rational Unified Process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usprawnienie procesu zarządzania wymaganiami w projekcie produkcyjnym na bazie metodyki Rational Unified Process

Abstrakt

Artykuł opisuje koncepcję usprawnienia procesu zarządzania wymaganiami w informatycznym przedsięwzięciu produkcyjnym z wykorzystaniem metodyki Rational Unified Process (RUP). Jest również próbą przedstawienia doświadczeń z przedsięwzięcia wdrożeniowego obejmującego automatyzację tej koncepcji z wykorzystaniem technologii IBM Rational Software i Oracle. Artykuł podkreśla krytyczną rolę mentoringu oraz efektywnego transferu wiedzy dla sukcesu wdrożenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 703 - 710,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pruszyński J., Wyrzykowski K.: Usprawnienie procesu zarządzania wymaganiami w projekcie produkcyjnym na bazie metodyki Rational Unified Process// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.703-710
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi