Utlenianie anodowe biostopu Ti6Al4V w aspekcie jego zastosowań w implantacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utlenianie anodowe biostopu Ti6Al4V w aspekcie jego zastosowań w implantacji

Abstrakt

Stop tytanu z aluminium i wanadem jest jednym z najczęściej używanych stopów tytanu w implantologii. Ti6Al4V charakteryzuje się dobrymi właściwościami i jest względnie tani. Na stopie wytworzono warstwy metodą anodowania, przy zastosowaniu trzech różnych elektrolitów i różnych parametrów procesu. Na wszystkich próbkach otrzymano nanorurki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY nr 7, strony 317 - 319,
ISSN: 2300-1410
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Chorzelska M., Jażdżewska M.: Utlenianie anodowe biostopu Ti6Al4V w aspekcie jego zastosowań w implantacji// INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY. -Vol. 7., nr. 5 (2018), s.317-319
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi