Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu.

Abstrakt

W artykule zaprezentowano sposoby utrzymania obiektów technicznych. Przybliżono zmiany jakie zachodziły w ostatnich latach w sposobach ich utrzymania oraz przedstawiono nowe formy podziału pracy będące efektem korzystania z usług outsourcingowych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 68 - 77,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chrostowski T.: Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. 10 (2003), s.68-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi