Uwalnianie potasu przez bakterie osadu czynnego jako reakcja na stosowanie kwasu nadoctowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwalnianie potasu przez bakterie osadu czynnego jako reakcja na stosowanie kwasu nadoctowego

Abstrakt

Badanie efektu wypływu potasu (GGKE - glutathione-gated potassium efflux) z komórek bakterii osadu czynnego pod wpływem dawkowania kwasu nadoctowego (CH3CO3H). Wzrost stężenia jonów potasu w środowisku osadu czynnego był uzależniony od wielkości dawek kwasu nadoctowego. Maksymalne przyrosty stężeń K+ dla wszystkich zastosowanych dawek kwasu nadoctowego obserwowano po 15-20 minutach reakcji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 139 - 142,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Geneja M., Plichta K.: Uwalnianie potasu przez bakterie osadu czynnego jako reakcja na stosowanie kwasu nadoctowego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.139-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi