Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej

Abstrakt

Przedstawiono najważniejsze dokumenty prawne dotyczące energetyki odnawialnej. Omówiono zdefiniowane prawnie ważniejsze pojęcia z zakresu tej energetyki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 318 - 323,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 9 (2003), s.318-323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi