Użytkownicy sieci portów jachtowych obszaru South Coast Baltic w świetle badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Użytkownicy sieci portów jachtowych obszaru South Coast Baltic w świetle badań

Abstrakt

South Coast Baltic jest obszarem turystyki żeglarskiej od Stralsundu w Niemczech, przez polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego, do Kłajpedy na Litwie, obejmującym także duńską wyspę Bornholm oraz okolice rosyjskiego Kaliningradu. Głównym produktem turystycznym destynacji South Coast Baltic jest transgraniczna sieć portów jachtowych zlokalizowanych w ponad 130 miastach i miejscowościach, oferująca swoim klientom ok. dziesięć tysięcy miejsc postoju jachtów. Celem pracy jest identyfikacja form współpracy i organizacji portów jachtowych obszaru South Coast Baltic przez pryzmat wielokryterialnej charakterystyki ich użytkowników, tj. żeglarzy odbywających wielodniowe rejsy jachtami żaglowymi i motorowymi. Zdefiniowanej w ten sposób kategorii klientów, porty jachtowe oferują usługi związane postojem jachtów prywatnych i czarterowanych oraz pobytem członków załóg. Charakterystyka użytkowników sieci portów jachtowych obszaru South Coast Baltic stanowi pierwszy etap analizy strategicznej destynacji turystyki żeglarskiej południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki klientów portów jachtowych zawiera mnóstwo inspirujących wskazówek do dalszych badań w wielu aspektach, np. morskiej turystyki żeglarskiej, zarządzania portami jachtowymi oraz rozwoju regionalnego miejscowości portowych i regionów nadmorskich. Ich celem powinno być opracowanie zintegrowanej strategii zarządzania obszarem South Coast Baltic z jego kluczowym transgranicznym produktem turystycznym – międzyorganizacyjną siecią portów jachtowych. Książka jest adresowana do wszystkich interesariuszy portów jachtowych południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M.: Użytkownicy sieci portów jachtowych obszaru South Coast Baltic w świetle badań. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2020.142 s. ISBN 978-83-8127-587-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi